Tushi

Efterbearbetnng/sömnad

Peter Andersson

Digital efterbearbetning

Telefon: 08-781 04 00

Pär-Erik Melin

Dekoratör/montör

Telefon 08-781 04 00

Mick Ehrs

Dekoratör

Telefon 08-545 27 343

Lena Granefelt

Dekoratör

Telefon: 08-545 27 342

Milan Stegnjajic

Dekoratör/montör

Telefon: 08-545 27 342

Åsa Schedin

Digital Printning (storformat)

Telefon: 08-556 32741

Anders Jansson

Efterbearbetning

Telefon: 08-781 04 00

Johan Bergström

Digital efterbearbetning

Telefon: 08-781 04 00

Larry Stridh

Digital printning

Telefon: 08-545 27 330

1 2