1 produkt

  • Digitaltryck för småformat

    Digitaltryck

    Digitaltryck – tryckmetoden för dig som har bråttom och gör mindre upplagor.

    Detta är en metod som under de senaste åren har börjat komplettera den traditionella trycktekniken offset i allt större utsträckning. Till skillnad från konventionella tryckmetoder överförs informationen i en helt digital process direkt från datamediet.