Administration Försäljning Produktion Maxibit
Sandra Larsson

Sandra Larsson

Grafisk form
Telefon: 08-545 27 339
sandra (at) screenbolaget.se

Fredrik Ljungkvist

Fredrik Ljungkvist

Grafisk form
Telefon 08-556 327 31
fredrikL (at) screenbolaget.se

Åsa Schedin

Åsa Schedin

Digital Printning (storformat), Mac
Telefon 08-556 32741
asa (at) screenbolaget.se

Larry Stridh

Larry Stridh

Digital printning
08-545 27 330
larry (at) screenbolaget.se

Kenneth Holmberg

Kenneth Holmberg

Digital printning
Tel: 08-545 27 349
kenneth@screenbolaget.se