Här hittar du samtliga mallar för Expolinc-produkter.

 

4 Screen Classic

Filename Size Last changes
4Screen_1000.indd 1.01 MB 21 March 2012 08:43
4Screen_1000.pdf 51.26 kB 21 March 2012 08:43
4Screen_1150.indd 1.01 MB 21 March 2012 08:43
4Screen_1150.pdf 50.84 kB 21 March 2012 08:43
4Screen_1450.indd 1.02 MB 21 March 2012 08:43
4Screen_1450.pdf 52.44 kB 21 March 2012 08:43
4Screen_2000.indd 1.02 MB 21 March 2012 08:43
4Screen_2000.pdf 53.64 kB 21 March 2012 08:43
4Screen_550.indd 1.01 MB 21 March 2012 08:43
4Screen_550.pdf 49 kB 21 March 2012 08:43
4Screen_700.indd 1.02 MB 21 March 2012 08:43
4Screen_700.pdf 45.16 kB 21 March 2012 08:43
4Screen_850.indd 1.01 MB 21 March 2012 08:43
4Screen_850.pdf 50.67 kB 21 March 2012 08:43

 

Case & Counter

Filename Size Last changes
Case_Counter.indd 988 kB 26 September 2013 14:10
Case_Counter.pdf 52.91 kB 26 September 2013 14:10

 

Flag System

Filename Size Last changes
Expolinc_FlagTemplate 2.eps 1.85 MB 18 March 2010 13:43
Expolinc_FlagTemplate 2.pdf 269.07 kB 18 March 2010 13:43
FlagTemplate_Curved.eps 1.84 MB 9 February 2011 15:55
FlagTemplate_Curved.pdf 268.14 kB 18 March 2010 13:43

 

Magnet Frame

Filename Size Last changes
MF_400x1535_panelbase.indd 1.02 MB 17 June 2014 09:49
MF_400x1535_panelbase.pdf 42.56 kB 17 June 2014 09:49
MF_400x1585_flatbase.indd 916 kB 17 June 2014 09:49
MF_400x1585_flatbase.pdf 43.99 kB 17 June 2014 09:49
MF_400x1735_panelbase.indd 1.02 MB 17 June 2014 09:49
MF_400x1735_panelbase.pdf 41.02 kB 17 June 2014 09:49
MF_400x1785_flatbase.indd 912 kB 17 June 2014 09:49
MF_400x1785_flatbase.pdf 42.27 kB 17 June 2014 09:49
MF_610x1535_panelbase.indd 964 kB 17 June 2014 09:49
MF_610x1535_panelbase.pdf 41.77 kB 17 June 2014 09:49
MF_610x1585_flatbase.indd 968 kB 17 June 2014 09:50
MF_610x1585_flatbase.pdf 43.53 kB 17 June 2014 09:50
MF_610x1735_panelbase.indd 964 kB 17 June 2014 09:50
MF_610x1735_panelbase.pdf 41.08 kB 17 June 2014 09:50
MF_610x1785_flatbase.indd 964 kB 17 June 2014 09:50
MF_610x1785_flatbase.pdf 41.77 kB 17 June 2014 09:50

 

Plastic Box III

Filename Size Last changes
PlasticBox_III.indd 1.11 MB 21 March 2012 08:45
PlasticBox_III.pdf 79.21 kB 21 March 2012 08:45

sdsdsds

Pole System

Filename Size Last changes
Pole_1000.indd 1.07 MB 21 March 2012 08:45
Pole_1000.pdf 61.75 kB 21 March 2012 08:45
Pole_550.indd 1.06 MB 21 March 2012 08:45
Pole_550.pdf 58.96 kB 21 March 2012 08:45
Pole_700.indd 1.06 MB 21 March 2012 08:45
Pole_700.pdf 59.4 kB 21 March 2012 08:45
Pole_850.indd 1.07 MB 21 March 2012 08:45
Pole_850.pdf 61.62 kB 21 March 2012 08:45

 

Pop Up Magnetic

Tower
Filename Size Last changes
PUM_Tower.indd 896 kB 21 March 2012 08:50
PUM_Tower.pdf 21.4 kB 21 March 2012 08:50

 

With Side Panels
Filename Size Last changes
PUM_2x3_Curved.indd 908 kB 21 March 2012 08:49
PUM_2x3_Curved.pdf 25.61 kB 21 March 2012 08:49
PUM_2x3_Straight.indd 912 kB 21 March 2012 08:50
PUM_2x3_Straight.pdf 27.1 kB 21 March 2012 08:49
PUM_3x3_Curved.indd 908 kB 21 March 2012 08:49
PUM_3x3_Curved.pdf 24.89 kB 21 March 2012 08:49
PUM_3x3_Straight.indd 912 kB 21 March 2012 08:50
PUM_3x3_Straight.pdf 27.83 kB 21 March 2012 08:49
PUM_4x3_Curved.indd 908 kB 21 March 2012 08:49
PUM_4x3_Curved.pdf 23.91 kB 21 March 2012 08:49
PUM_4x3_Straight.indd 912 kB 21 March 2012 08:50
PUM_4x3_Straight.pdf 30.76 kB 21 March 2012 08:50
PUM_5x3_Curved.indd 908 kB 21 March 2012 08:49
PUM_5x3_Curved.pdf 25.11 kB 21 March 2012 08:49
PUM_5x3_Straight.indd 920 kB 21 March 2012 08:50
PUM_5x3_Straight.pdf 30.21 kB 21 March 2012 08:50

 

Without Side Panels

Filename Size Last changes
PUM_2x3_Curved.indd 908 kB 21 March 2012 08:46
PUM_2x3_Curved.pdf 25.65 kB 21 March 2012 08:46
PUM_2x3_Straight.indd 912 kB 21 March 2012 08:47
PUM_2x3_Straight.pdf 25.98 kB 21 March 2012 08:47
PUM_3x3_Curved.indd 904 kB 21 March 2012 08:46
PUM_3x3_Curved.pdf 23.52 kB 21 March 2012 08:46
PUM_3x3_Straight.indd 916 kB 21 March 2012 08:47
PUM_3x3_Straight.pdf 27.44 kB 21 March 2012 08:47
PUM_3x3_curved_back.indd 520 kB 16 September 2013 10:35
PUM_3x3_curved_back.pdf 28.96 kB 16 September 2013 10:35
PUM_4x3_Curved.indd 904 kB 21 March 2012 08:46
PUM_4x3_Curved.pdf 22.96 kB 21 March 2012 08:46
PUM_4x3_Straight.indd 916 kB 21 March 2012 08:47
PUM_4x3_Straight.pdf 27.77 kB 21 March 2012 08:47
PUM_4x3_curved_back.indd 404 kB 16 September 2013 10:55
PUM_4x3_curved_back.pdf 32.99 kB 16 September 2013 10:55
PUM_5x3_Curved.indd 904 kB 21 March 2012 08:46
PUM_5x3_Curved.pdf 24.23 kB 21 March 2012 08:46
PUM_5x3_Straight.indd 920 kB 21 March 2012 08:47
PUM_5x3_Straight.pdf 29.85 kB 21 March 2012 08:47

 

Roll Up Classic and Professional

Filename Size Last changes
Roll Up_1000.indd 1000 kB 21 March 2012 08:51
Roll Up_1000.pdf 48.52 kB 21 March 2012 08:51
Roll Up_1150.indd 996 kB 21 March 2012 08:51
Roll Up_1150.pdf 47.83 kB 21 March 2012 08:51
Roll Up_1450.indd 1004 kB 21 March 2012 08:51
Roll Up_1450.pdf 50.08 kB 21 March 2012 08:51
Roll Up_700.indd 996 kB 21 March 2012 08:51
Roll Up_700.pdf 48.91 kB 21 March 2012 08:51
Roll Up_850.indd 1.02 MB 21 March 2012 08:51
Roll Up_850.pdf 64.04 kB 21 March 2012 08:51

 

Roll Up Compact

Filename Size Last changes
RollUp_Compact_1000.indd 1.07 MB 21 March 2012 08:52
RollUp_Compact_1000.pdf 67.84 kB 21 March 2012 08:52
RollUp_Compact_850.indd 1.07 MB 21 March 2012 08:52
RollUp_Compact_850.pdf 66.94 kB 21 March 2012 08:52

 

Soft Image

With covered sides
Filename Size Last changes
Soft Image_2x3_Sides.indd 1020 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_2x3_Sides.pdf 59.98 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_3x3_Sides.indd 1016 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_3x3_Sides.pdf 59.44 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_4x3_Sides.indd 1020 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_4x3_Sides.pdf 61.08 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_5x3_Sides.indd 1016 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_5x3_Sides.pdf 59.74 kB 21 March 2012 08:53

 

Soft Image Without covered sides
Filename Size Last changes
Soft Image_2x3.indd 1020 kB 21 March 2012 08:54
Soft Image_2x3.pdf 60.27 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_3x3.indd 1012 kB 21 March 2012 08:54
Soft Image_3x3.pdf 56.98 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_4x3.indd 1008 kB 21 March 2012 08:54
Soft Image_4x3.pdf 56.62 kB 21 March 2012 08:53
Soft Image_5x3.indd 1012 kB 21 March 2012 08:54
Soft Image_5x3.pdf 57.82 kB 21 March 2012 08:54

 

Soft Image Counter
Filename Size Last changes
Soft Image_Counter.indd 1016 kB 21 March 2012 08:56
Soft Image_Counter.pdf 54.97 kB 21 March 2012 08:56
Soft Image_Counter_Sides.indd 1016 kB 21 March 2012 08:56
Soft Image_Counter_Sides.pdf 54.68 kB 21 March 2012 08:56

 

Stand Up

Filename Size Last changes
StandUp_Info.indd 1.07 MB 21 March 2012 10:01
StandUp_Info.pdf 59.22 kB 21 March 2012 10:01
StandUp_Universal.indd 1.2 MB 21 March 2012 10:01
StandUp_Universal.pdf 77.13 kB 21 March 2012 10:01

 

Standard Case
Filename Size Last changes
Standard_Case_template.indd 604 kB 14 April 2014 09:50
Standard_Case_template.pdf 181.87 kB 20 March 2014 11:54

 

Filerna hämtade från Expolinc 2014-09-26