Övriga displayprodukter

Butikspelare

Pelare i kartong som är det perfekta kampanjhjälpmedlet i butik. Lätta att distribuera då de levereras hopvikta.